Bambergers: verschil tussen versies

Uit Oetelpedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 75: Regel 75:
 
In eerste instantie zetten de Bambergers zich duidelijk af tegen het autoritaire Oeteldonk; als jonge club wilden zij wat provocerend vernieuwingen in opzet en structuur bewerkstelligen; dat was ook nodig. Later kwam er een wederzijdse waardering voor elkaars inspanning en bleken de Bambergers in staat een zeer positieve inbreng te hebben.
 
In eerste instantie zetten de Bambergers zich duidelijk af tegen het autoritaire Oeteldonk; als jonge club wilden zij wat provocerend vernieuwingen in opzet en structuur bewerkstelligen; dat was ook nodig. Later kwam er een wederzijdse waardering voor elkaars inspanning en bleken de Bambergers in staat een zeer positieve inbreng te hebben.
  
Reeds genoemd het Bambergers 55+ Carnaval wat door de Bambergers wordt georganiseerd
+
Reeds genoemd het Bambergers 55+ Carnaval wat door de Bambergers wordt georganiseerd:
4 maal leverden zij de Minister van Financiën.
+
4 maal leverden zij de Minister van Financiën,
1 maal de Minister van RaRaaRaad / Jong Boeren en Durske.
+
1 maal de Minister van RaRaaRaad / Jong Boeren en Durske,
1 maal de Minister van Protocol.
+
1 maal de Minister van Protocol,
1 maal de Minister van P.P.C.
+
1 maal de Minister van P.P.C.,
1 maal de Minister van Jeugdzaken.
+
1 maal de Minister van Jeugdzaken,
3 Bambergers zijn Ministers van Staat
+
3 Bambergers zijn Ministers van Staat,
1 Bambergers is Vice Voorzitter van de Raad van State
+
1 Bambergers is Vice Voorzitter van de Raad van State,
1 Bamberger was P.P. van de Raad van XI.  
+
1 Bamberger was P.P. van de Raad van XI,  
1 Bamberger is drager van de Gouden Speld van de Stichting Oeteldonksche Club van 1882.
+
1 Bamberger is drager van de Gouden Speld van de Stichting Oeteldonksche Club van 1882,
Zij leverden de voorzitter en vice voorzitter van de Federatie van Carnavalsverenigingen van Oeteldonk.
+
Zij leverden de voorzitter en vice voorzitter van de Federatie van Carnavalsverenigingen van Oeteldonk,
1 Bamberger is  lid van de club Dassendragers van de Kikvorschen.
+
1 Bamberger is  lid van de club Dassendragers van de Kikvorschen,
De Minister President van de Oeteldonksche club van 1882 is een Bamberger
+
de Minister President van de Oeteldonksche club van 1882 is een Bamberger.
  
 
   
 
   

Versie van 4 jan 2009 om 15:10

Bambergers-anno-1959.jpg
Bambergers-55+.jpg

De Bambergers


Het Ontstaan

Het begon bij "Bonne Mère" het café van de legendarische Jo de Stip. Een groep middelbare scholieren komt hier regelmatig bij elkaar en verbroedert zich met een aantal stamgasten. Er wordt getoept, gerikt, gebamzaaid en gedronken. "Leg toch niet te Bambergeren" was de kreet die nog als eens viel tijdens het toepen.

Er werd een spaarkas gevormd; er kwam een echt houten kastje met de namen van de leden er op: Olie Bats, Theo Bal, Nardje Poep, de Haan, Dappere Dodo, Toon Miskraam, D'n Dweil enz. Het begon met een 11-dorpen tocht en toen was de tijd rijp er een echte Carnavalsvereniging van te maken; als (één der) eerste vereniging liepen ze mee in de intocht om Amadeiro in te halen; niet meer voorstelbaar, als je nu die lange stoet op Zondagmorgen ziet, dat toen maar een handjevol clubs waren die dat opzetten. Ze deden mee met een loopgroep in de grote optocht maar dat bleek al gauw niet de sterkste kant van de Bambergers.

Iets organiseren; dat zou het zijn... 4 feesten in het Oranje Hotel en, in 1966 het eerste "11-steden-Carnaval" in het Casino later, in 1971, gevolgd door het "66 plus Carnaval"; twee evenementen waarmee de naam "Bambergers" stevig in de Oeteldonkse gemeenschap werd neergezet. Dit laatste evenement bestaat nog steeds in volle glorie onder de naam Bambergers 55+ Carnaval.

Doelstelling: CV de Bambergers heeft statuten en daarin staat, als doelstelling: De vereniging stelt zich ten doel het op zo goed en zo waardig mogelijke wijze vieren van het Carnaval. Bovendien stelt de vereniging zich ten doel de goede Carnavalsviering zowel in als buiten 's-Hertogenbosch te bevorderen, al zulks in de meest ruime zin des woords.

Het embleem

In één van de eerste jaren ontwierp Wim van den Thillart het Bambergerembleem; een mannetje met Prinsenmuts onder een Heinekenvat; het embleem is sindsdien ongewijzigd aan de Bambergers verbonden gebleven.

Activiteiten

De Bambergers nemen deel aan de intocht op Carnavalszondag en geven blijk van belangstelling bij de door de Stichting Oeteldonksche Club van 1882 georganiseerde activiteiten ook buiten het Carnavalsseizoen. Het bestuur en/of de leden van de Bambergers geeft op persoonlijke of andere wijze acte de présence bij; Feestelijke en verdrietige gebeurtenissen de Bambergers betreffende. Wellicht de grootste activiteit, die de Bambergers ook de grootste naambekendheid heeft gegeven is de organisatie van 21 "Bamberger 11 steden-Carnavals"

Het waren gigantische festijnen met, op z'n top, 3500 tot 4000 man in het Casino. Uit 11 steden uit binnen en buitenland werd de toonaangevende Carnavalsvereniging uitgenodigd een dag onze gast te zijn in 's-Hertogenbosch. Rond 15.00 uur verzamelden zij bij het station; een optocht door de stad; een maaltijd in het Casino; gedurende de maaltijd presenteerden de groepen zich aan elkaar. Rond 20.00 uur gingen de zalen voor het publiek open en waren er inmiddels 800 Carnavalisten al volop aan het feesten.

De Uitschieters

Optredens van Duisburg; soms met groepen van 100/120 man. De schitterende shows van Vught, Boxtel, Oss en vele anderen. Connie en de Rekels, LUV, André van Duin waren "stunts" op ons feest in hun toptijd. Het was ook een lucratieve aangelegenheid; de Bambergers beschikten, dankzij dat 11-steden Carnaval, over een gezonde kaspositie die ons in staat stelden naar buiten te treden.

Buitenlandse reizen

Dankzij dat 11-steden Carnaval beschikten wij over een schat van relaties in de vorm van clubs die bij ons op bezoek geweest waren en bij wie de Bambergers welkom waren. Leuke reizen werden, met de Postkwakers gemaakt naar Duisburg, Keulen, Wesel, Berlijn, Bad Ems, Waldmichelbach, Aalst, Knokke en, dichter bij huis, Vlijmen, Boxtel, Oss enz. Bambergers werden erkend als waardige vertegenwoordigers van Oeteldonk buiten de dorpsgrenzen. Hoogtepunt was een reis (Februari 1998) van een 8-tal Bambergers naar Rio de Janeiro waar zij zich lieten vereeuwigen bij het beroemde beeld Corcovado.

66/55 plus Carnaval

In 1971 adopteerden de Bambergers onder de naam "Bamberger-66 plus Carnaval", een Carnavalsactiviteit voor de iets rijpere oeteldonkers. De Stichting Oeteldonksche Club van 1882 wilden iets organiseren voor de bejaarden doch misten, op dat moment, de mankracht. Theo Leenders, de toenmalige minister van Financiën, kwam met dit verhaal in de vergadering van de Bambergers.

Bambergers redeneerden als volgt: wij willen graag wat in Oeteldonk doen maar wij hebben geen muziek, hebben 2 linkerhanden als het gaat om b.v. een optochtwagen bouwen maar iets organiseren kunnen wij. Het werd een succes; al spoedig werd het Casino twee avonden met belangstellenden gevuld.

Opzet

Een toneelprogramma begin van de avond; daarna een echt Carnavalsbal (Balmadeira) geopend door de regerende Prins Amadeiro; Groot was de medewerking van donateurs, clubs, balletgroepen, amateurtoneel, de Bossche Revue enz. enz; Casino bood consumpties aan tegen een lagere prijs, er is kaas en er zijn bitterballen; De Bellefleuren delen gratis brandewijn uit. Dit jaar Vanaf het begin in 1971nemen de Bambergers de volledige organisatorische en financiële verantwoordelijkheid voor dit festijn als hun inbreng in de Oeteldonkse Carnaval. Het evenement wordt nu georganiseerd onder de naam. Bambergers 55+ Carnaval.

Bijzonder is de Band Bambergers/Postkwakers; reeds jaren trekken, waar mogelijk, Bambergers en Postkwakers samen op; op enig moment werd zelfs de status "Hofkapel" officieel ingevoerd. (7 November 1971) Al jaren stellen de Bambergers een speciale prijs beschikbaar aan het jeugd Carnaval en het Kwekfestijn. Enige jaren werd een Midzomernachtfeest georganiseerd in Kasteel Maurick waarvan een batig saldo ter beschikking werd gesteld van een goed doel. In 1998 werd Bammetje Bergertje geïntroduceerd; een zangmiddag/avond op Carnavals Zaterdag. De club komt minimaal 2 x per jaar in vergadering bijeen. Secretaris zorgt voor uitnodiging, agenda en notulen voor/van deze bijeenkomsten. Naarmate de Bambergers ouder worden, worden deze bijeenkomsten chaotischer maar er vallen, heel af en toe, toch nog wel eens zinvolle besluiten. Er is een jaarlijkse Barbecue bij de start van het nieuwe seizoen waar gasten voor worden uitgenodigd die een speciale band hebben met de Bambergers. 2 keer per jaar treffen de Bambergers elkaar tijdens een " op de Koffie bij...." één van de leden thuis. Jaarlijks komen de Bambergers op 10 Januari bijeen bij Café Bonne Mère om hun verjaardag gezamenlijk, met een etentje, te vieren.

Bambergers / Vereniging Oeteldonksche Club van 1882

Er is een uitstekende relatie tussen de Bambergers en de Vereniging Oeteldonksche Club van 1882. In eerste instantie zetten de Bambergers zich duidelijk af tegen het autoritaire Oeteldonk; als jonge club wilden zij wat provocerend vernieuwingen in opzet en structuur bewerkstelligen; dat was ook nodig. Later kwam er een wederzijdse waardering voor elkaars inspanning en bleken de Bambergers in staat een zeer positieve inbreng te hebben.

Reeds genoemd het Bambergers 55+ Carnaval wat door de Bambergers wordt georganiseerd: 4 maal leverden zij de Minister van Financiën, 1 maal de Minister van RaRaaRaad / Jong Boeren en Durske, 1 maal de Minister van Protocol, 1 maal de Minister van P.P.C., 1 maal de Minister van Jeugdzaken, 3 Bambergers zijn Ministers van Staat, 1 Bambergers is Vice Voorzitter van de Raad van State, 1 Bamberger was P.P. van de Raad van XI, 1 Bamberger is drager van de Gouden Speld van de Stichting Oeteldonksche Club van 1882, Zij leverden de voorzitter en vice voorzitter van de Federatie van Carnavalsverenigingen van Oeteldonk, 1 Bamberger is lid van de club Dassendragers van de Kikvorschen, de Minister President van de Oeteldonksche club van 1882 is een Bamberger.


Status

Vanwege de organisatorische en financiële risico's zijn de Bambergers een officieel, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven, vereniging met statuten en een H.H.-regelement.

Een bestuur wordt benoemd door de club en bestaat uit 3 leden. Het bestuur benoemt uit haar midden een voorzitter, penningmeester en secretaris. Er bestaat een rooster van aftreden. Bij vacatures stelt het bestuur aan de club bestuurskandidaten voor.

Lidmaatschap

Men wordt lid van de Bambergers op uitnodiging; ( maar je kunt natuurlijk ook altijd vragen om uitgenodigd te worden) De Bambergers selecteren onder elkaar kandidaten; die worden eerst aan de vergadering voorgesteld; na een principieel akkoord van de vergadering wordt het kandidaat-lid uitgenodigd op één van de activiteiten; nadat ieder heeft (kunnen) kennismaken volgt stemming.

Gouden Bambergers

Door de Bambergers kan een Gouden Bamberger worden uitgereikt aan een persoon die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de Bossche gemeenschap welke verdienste niet noodzakelijk aan Carnaval behoeft te zijn verbonden.


Externe links