Categorie:Amadeiro

Uit Oetelpedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Dynastie der Amadeiro's

De 'Dynastie der Amadeiro's' stamt uit 1883 (één jaar na oprichting van het dorp Oeteldonk), toen voor de eerste maal een prins van deze dynastie in Oeteldonk werd onthaald. In tegenstelling tot de meeste plaatsen in Nederland waar Carnaval wordt gevierd, blijft de prins in Oeteldonk aan de macht tot hij abdiceert. Dit houdt meestal in dat een prins vele jaren achtereen regeert, in plaats van een periode van één jaar, zoals in vele andere plaatsen het geval is.

De hoogheid drukt zich steeds uit in de pluralis majestatis (het koninklijk meervoud), het Algemeen Beschaafd Nederlands en gaat meestal gekleed in een Bourgondisch prinsenkostuum. Anders dan in andere plaatsen waar Carnaval wordt gevierd, mag de prins niet uit de plaats zelf (in dit geval 's-Hertogenbosch) komen; om de passende "afstand" tot deze koninklijke personage te creëren komt de vertolker van deze rol steeds van buiten de stad. Bovendien was het lange tijd traditie dat de prins niet katholiek mocht zijn. Dit om het contrast tussen de overwegende katholieke Bosschenaren en de hoogheid te benadrukken.

Zie ook: Amadeiro Bij de eerste Hoogheden is er nog geen sprake van onthalen. Dat verandert pas in 1900 als Amadeiro III, Jan Bax, aan het bestuur van de Oeteldonksche Club laat weten dat hij per Hoftrein zal aankomen. Die aankomst heeft hij gepland staan voor zondag 25 februari. Zijn achterliggende gedachte was daardoor al wat aan het carnaval te proeven. De laatste dag van de week was in die jaren nog verre van een carnavalsdag. Alle activiteiten stonden voor maandag en dinsdag op het programma.

Een hoogheid wordt voor het leven benoemd en bepaalt daardoor zelf het moment van zijn aftreden. Zowel zijn niet Bossche herkomst als zijn niet katholieke achtergrond houdt en hield in dat de Rooms Katholieke Kerk nauwelijks invloed op hem kon uitoefenen.