Conventies

Uit Oetelpedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Ondanks dat een ieder vrij is op Oetelpedia pagina's aan te maken en te bewerken, is er toch een aantal conventies waaraan de artikelen na verloop van tijd (zouden moeten) gaan voldoen. Onderstaande conventies zijn weliswaar geen wetten van Meden en Perzen, maar zijn tot stand gekomen na overleg en geven een richtlijn aan zodat Oetelpedia een prachtig naslagwerk is en blijft.


De titel van een artikel

De titel van het artikel is enkelvoud. Toegestane uitzonderingen:
  1. Namen van clubs.
  2. Artikelen met lijsten, zoals 'Lijst van prijswinnaars van xyz'.
  3. Artikelen van woorden die enkel in het meervoud bestaan, zoals 'Hersenen'

Inleiding

Ieder artikel begint met een inleiding waarin in niet meer dan één alinea een korte en zinvolle omschrijving van het artikel wordt gegeven onder gebruikmaking van de titel van het artikel in vette letters. Idealiter staat de beschreven term vooraan de eerste zin (lidwoorden daargelaten); waar dit gekunsteld zou overkomen, kan hiervan worden afgeweken.

Hoofdtekst

De hoofdtekst is zo goed mogelijk objectief en encyclopedisch van aard. Gezichtspunten mogen vermeld worden, mits aangegeven wordt wie dat gezichtspunt heeft. Ga er bij het schrijven van een tekst van uit dat het over twintig jaar ook gelezen moet kunnen worden. Vermeld dus geen zaken zoals 'vorig jaar', 'volgend Kwékfestijn'

Afbeeldingen

Als een artikel één afbeelding bevat zetten we dat meestal rechtsboven, vóór de eerste regel van de inleiding, in het artikel. Bij een lang artikel kan de afbeelding bij de alinea waar de afbeelding betrekking op heeft staan (liefst rechts). Voeg afbeeldingen bij voorkeur in als [[Afbeelding:bestandsnaam.png|thumb|right|afbeeldingsbeschrijving]]. Zet er een korte beschrijving bij die onder de afbeelding past. Op de pagina's van de Oeteldonkse carnavalsclubs is maximaal drie afbeeldingen toegestaan, tenzij relevant bij de tekst.

Categorie

Artikelpagina's worden ingedeeld met één of meerdere relevante categorieën. Categorie-indelingstermen komen in ieder automatisch artikel onderaan. Als het een artikel van een natuurlijk persoon betreft nemen we de naam als Achternaam, Voornaam in de categorielink op: [[Categorie:Categorienaam|Achternaam, Voornaam]].

Afkortingen

Voor namen van artikelen worden geen afkortingen gebruikt; de artikelnaam gaat voluit, met waar nodig een redirect vanaf de afkorting. Vermijd in de tekst zelf zoveel mogelijk afkortingen. Zeker wanneer je ze niet uitlegt, of linkt naar een pagina die ze uitlegt. Zelfs al lijken afkortingen nog zo algemeen bekend, het overdreven gebruik ervan kan voor lezers onprettig zijn.

Spelling

De woordenlijst in het Groene Boekje ([1]) is de norm. Komt een woord niet in het Groene Boekje voor, maar wel in Van Dale ([2]), dan volgen we de spelling hiervan.

Dialect

(Oeteldonks) dialect wordt niet gebruikt, het schrijven in dialect is moeilijk, dikwijls het lezen ervan nog moeilijker. Uitzondering hierop zijn namen, liedteksten, uitspraken enzovoort.

Jaartallen

Jaartallen en data worden bij voorkeur voluit geschreven. Bijvoorbeeld 11 november 2008.

Auteurvermelding

Aangezien de auteurs van een artikel door de vermelding in de geschiedenis al bijgehouden worden, worden deze niet in het artikel zelf genoemd.

Adresgegevens en telefoonnummers

Adresgegevens en telefoonnummers van personen, bedrijven, gebouwen, musea, objecten etc. horen niet op Oetelpedia thuis. Dit is geen encyclopedische informatie. Wel kan bij bijvoorbeeld monumenten de straat worden genoemd waar deze zich bevinden.

Externe links

Als er naar websites buiten Wikipedia verwezen wordt, dan gebeurt dat steeds in een afzonderlijke paragraaf aan het einde van het artikel met de kop Externe links met iedere link op een eigen regel vormgegeven als:
== Externe links ==
* [http://subdomein.domein.tld/link.htm Linkomschrijving]
Externe links moeten direct relevant zijn voor de pagina (en niet alleen zijdelings). Bij voorkeur niet meer dan één keer linken naar dezelfde website. Het mogen ook geen links zijn naar commerciële pagina's.
Wees spaarzaam met externe links, het toevoegen van meer dan 3 externe links wordt afgeraden. Externe links in de tekst opnemen is in principe niet toegestaan.

HTML

Artikelen zouden zo min mogelijk gebruik moeten maken van HTML. Voor de meeste zaken is wikisyntaxis voorhanden. Kleur en afwijkende fonts worden niet of spaarzaam gebruikt.