Drie Daoge en nog wè-'t Is Oeteldonk

Uit Oetelpedia
Ga naar: navigatie, zoeken
't Is Oeteldonk
Couplet 1:
Hé, mensen, hé mensen, luister naôr wè ik zing
as iederêen nou oplet, ja dà'is 'n goei begin
we zijn mee z'n alle, as'n grôôt Oetel-stel!
laôte we saôme zinge, dè kunne we vast nog wel!
Refrein:
't is Oeteldonk, 't is Oeteldonk en dà gaôt toch nooit kapot!
We drinke en we feeste en ied'reen wordt zot
dà feest dà duurt drie daôge
en iederêen kekt blij 
kom op we gaôn beginne, want 't is wir zo veurbij
't is Oeteldonk, 't is Oeteldonk en dà gaôt toch nooit kapot!
We drinke en we feeste en ied'reen wordt zot
dà feest dà duurt drie daôge
en iederêen kekt blij 
kom op we gaôn beginne, want 't is wir zo veurbij
Couplet 2:
Hé mensen, hé mensen, dà war gin slecht begin
màr achterin de zaôl, daôr zit ie d'r nog nie in
dus mensen aôn 't einde, let nou toch effe'n op
want as ge nou 's mee doet, de tent gaôt op z'nne kop.....
Couplet 3:
Hé oetels en troetels, doe nou mar lekker gek!
gullie hèt 'n heul klein hartje
mar òk 'nne grôte'n bek
dus nou nog inne keer, às èèn grôôt oetelstel
Oeteldonk zal altijd blijven, dà witte gullie wel.....