Festum-Is dè wè

Uit Oetelpedia
Ga naar: navigatie, zoeken
  • Titel: Is dè wè
  • Tekst: Suzanne Neefs
  • Muziek: Suzanne Neefs
  • Arrangement: Karel de Mug
  • Solisten: Jaimy Vissers
  • Club: Festum
Is dè wè
Intro
Couplet 1
De zondag was ie vruug op sjouw
In kieltje, das en meej zun vrouw
Ze liepe van de kiet tot aon stasjon
De weg die was behoorlijk lang
En plots kreeg ie enorme drang
Hij wist dèt ie nie lang ophouwe kon
Hij ging toen snel un kruugske in
En had ut daor snel naor zun zin
Vergat zun vrouwke en de ?jd
En effe laoter had ie flinke spijt
Refrein kort
Is dè wè
Dè zeet ie toen
Hij keek d’r ècht zô bij
Van ‘Kèn d’r niks aon doen’
Is dè wè
Heet ie toen gezeed
Hij méénde ècht dèt ut ‘em enorm speet
Couplet 2
Op maondag zou ie beter doen
Mar was te gul meej al zun poen
Ineens had ie geen cènte mir op zak
Hij ging snel naor de automaot
En rakte aon de klèts op straot
Al gauw stond ie lèkker op zun gemak
Ut klukske ?ke langzaom door
En hij zong vrolijk mee in koor
Vergat zun vrouwke en de ?jd
En effe laoter had ie wir es spijt
Refrein kort
Couplet 3
En langzaom brak d’n deinsdag aon
Zun vrouw beslôôt op stap te gaon
Hij wilde nog wè ruste in zun bed
Al drômend van ut rôôd-wit-geel
En van zun biertjes veel te veel
Hij docht dè ie zun wèkker had gezet
Mar toen ie ’s-aoves wakker schrok
Keek ie es goed naor zunne klok
Dacht aon zun vrouwke toe ie zei
Ze viert dn lesten dag nou zonder mij
Refrein lang
Is dè wè
Dè zeet ie toen
Hij keek d’r ècht zô bij
Van ‘Kèn d’r niks aon doen’
Is dè wè
Heet ie toen gezeed
Hij méénde ècht dèt ut ‘em enorm speet
Ik deej ut nie èksprès kom toe vergeef me nou
Ge wit toch hoe ik ben en dèt ik van oe hou
Is dè wè gin ekskuses meer
Dit overkomt me ècht gin twidde keer
Dit overkomt me ècht gin twidde keer