Geminteraod

Uit Oetelpedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Geminteraod

De GeminteRaod van Oeteldonk bestaat uit 11 Bossche Jongeren. Deze groep is een persiflage op de Bossche Gemeenteraad en vertegenwoordigen in die hoedanigheid de Oeteldonkers. Ze hebben altijd grootse plannen maar zijn wars van enig professioneel inzicht. Het is een prettig gestoorde club en het motto is dan ook "nu is het feest, alle zaken zijn voor morgen". De Geminteraod is zelf onderverdeeld in verschillende commissies. Elke commissie draagt zijn verantwoording af aan de Raodsvergadering. De P.P. (PisPaol) is eindverantwoordelijke voor alle evenementen, uitkomsten en resultaten van de verschillende commissies. De nieuwe leden zijn op voorhand benoemd tot Commissie Capes, Commissie dassen, en Commissie Bier.

Toetreding tot de Geminteraod

Voor de Geminteraod moet er gevraagd worden om te solliciteren. Na een uitgebreide sollicitatieprocedure zal er besloten worden of het nieuwe lid toe mag treden als aspirant Geminteraodslid. Ze zijn op dat moment nog géén volwaardig lid en zullen zich eerst een jaar moeten bewijzen in de verschillende, voor hun verplichte, commissies. Na een jaar zal er besloten worden door de zittende Geminteraod of de nieuwe leden al dan niet volledig toe zullen treden, nog een jaar als aspirant door het leven moeten gaan of af moeten treden. De nieuwe leeje zijn te herkennen aan het ontbreken van de Raods(das)speld.

Kleding

Peer, Kees en Geminteraod 2010
  • De grijze halfhoge met rood wit geel lint en met goudband gezette tekst GeminteRaod met Gouden knoop.
  • De rood wit gele zakdoek met de daarop het wapen van Oeteldonk in een rood fond.
  • Zilveren blinkende Raodsspeld
  • De rood wit gele gebreide sjaal in de juiste kleurencombinatie.
  • De krijtstrepen pantalon (boerensjiek)
  • Grijze lange slipjas
  • Gepoetste zwarte schoenen
  • Donkere sokken

Dit nieuwe pak is gebaseerd op de gegoede burgerij van de stad 's-Hertogenbosch rond de 19e eeuw. Bij de scheiding der machten van het bestuur van de O.C. in 1977 en de Raod vaan XI is gekozen voor begeleiding van de Peer en Kees en de oprichting van de Ministerraad van de Oeteldonkse Club. Van 1977 tot en met 1999 liepen er tijdens Carnaval 2 groepen met een steek op. Om verwarring verder te voorkomen is in 1999 besloten om de Raod vaan XI om te zetten in GeminteRaod met nieuwe kleding en bijpassende hoge hoed. Voorheen werd de GeminteRaod, Raad vaan XI genoemd. Buiten dienst zijn de leeje net als alle andere oeteldonkers gekleed in een boerenkiel. Het enige verschil is dat de kiel grijs is en de rood-wit-gele zakdoek blijft gedragen worden evenals de zilveren blinkende Raodsspeld. Hieronder wordt zoals gebruikelijk een bruine ribbroek gedragen met zwarte schoenen en de donkere sokken.

Het functioneren

Volledige begeleiding en bescherming van Peer en Assessor. De GeminteRaod opereert altijd collectief. Met als eindverantwoordelijke en contactpersoon de P.P.

Verordeningen

Jaarlijks vaardigt de GeminteRaod de verordeningen uit. Als bestuur van het Durup is de GeminteRaod verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Om de Oeteldonkers te informeren over de weloverwogen beslissingen welke voortvloeien uit de Raodsvergaderingen, geeft de GeminteRaod verordeningen uit. Deze worden gepubliceerd in een openbaar medium zoals de Bossche Omroep, Brabants Dagblad en/of de website van Oeteldonk.

Verordering Geminteraod 2010