Ministerie TMOC (Technisch Ministerie Oeteldonksche Club)

Uit Oetelpedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Organisatie

Het Ministerie TMOC (Technisch Ministerie Oeteldonksche Club) is ingedeeld in een acht clusters die op twee avonden per week (maandag en woensdagavond) in de bouwhal werkzaam zijn. Deze clusters bestaan gedurende het jaar uit één verantwoordelijk lid van het ministerie en drie vaste leden die rond carnaval aangevuld worden met overige leden van het ministerie indien de werkzaamheden hierom vragen. De veurgevelversiering was voorheen een apart cluster binnen het T.M.O.C, maar valt nu onder de verantwoordelijkheid van XIe Ministerie Oeteldonk Creatief. Alle clusters vallen onder de verantwoordelijkheid van de minister welke ten allen tijde eindverantwoordelijke voor de werkzaamheden van T.M.O.C is.

Werkzaamheden

Het Ministerie TMOC is, buiten het beheer en onderhoud van onderstaande zaken ook verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:

  • Knillis: Het plaatsen van de verlichting op Hotel Central voor het verlichten van Knillis in de avonduren. Het plaatsen, onthullen en begraven van Knillis (in schrikkeljaren samen met Hendrien). Het plaatsen van hekken rondom de sokkel van Knillis en de hijskraan om bij de onthulling en de begrafenis de veiligheid te vergroten.
  • Balkadijn: Het plaatsen en verwijderen van het Baldakijn op het bordes van het Stadhuis.
  • Stadsversiering: Het aanbrengen van de houten palen met banieren op de Markt in samenwerking met de gemeentelijke dienst beheer openbare ruimte. Het aanbrengen van de banieren aan de lantaarnpalen op de Stationsweg. Het aanbrengen van de rood/wit/gele vlaggen aanbrengen op de gemeentelijke vlaggenmasten aan de invalswegen van de stad. Het versieren van de Kerkstraat door de Clubbanieren en rood wit gele baniertjes op de lantaarnpalen te hangen.
  • Koetsen: Samen met de hofstalhouderij wordt er voor gezorgd dat de koetsen in optimale conditie kunnen deelnemen aan de intocht, optocht en overige evenementen. Het volgens een nog aan te passen meerjarenplan de koetsen onderhouden en daar waar nodig is restaureren c.q. oude restauraties optimaliseren.
  • Transport en opslag: Het transporteren, plaatsen en verwijderen van het meubilair van het secretariaat in de Zusters van Orthenpoort. Het tijdig aanleveren weer ophalen van het bed en de kapperstoel van de Hoogheid bij Hotel Central. Het doek met frame aanleveren en monteren en het aanleveren van de jury benodigdheden bij het Theater aan de Parade voor het Kwèkfestijn. Voor het jeugdministerie de grote box en overige materialen aanleveren bij het Theater aan de Parade voor de Jeugdprinsverkiezing en de Keinderkwèk.
  • Fondsenwerving: Drie weken voor Carnaval worden de rood wit gele vlaggen van het vlaggenproject aangebracht op de door fondsenwerving aangegeven adressen. Ook het in orde maken van de reclamewagen en -zuilen d.m.v. de door fondsenwerving verkochte reclameborden is een taak van het TMOC. Het onder verantwoordelijkheid van T.M.O.C het door derden hangen van de vlaggen van hofleveranciers en ordenotarissen
  • Algemeen: Het technisch onderhoud van de prinsenwagens (alleen het onderstel). Het onderhoud van de bouwhal en de in het bezit zijnde gereedschappen. Het beheer en opslag van allerlei materialen van de Oeteldonksche Club. Het T.M.O.C adviseert de diverse ministeries over onderhoud c.q. vervanging van bepaalde onderdelen.

Voor het onderhoud en de vervanging van de diverse onderdelen worden door T.M.O.C maakt kostenramingen gemaakt van de werkelijke kosten welke ter goedkeuring zullen worden voorgelegd aan de verantwoordelijke ministers zodat de herstelwerkzaamheden in de zomer kunnen worden uitgevoerd. Het TMOC zal altijd trachten de kosten zo laag mogelijk te houden door het zoeken van leveranciers welke de materialen willen schenken c.q. sponsoren.