Postkwakers

Uit Oetelpedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Postkwakers

Een traditie binnen tradities

De groep muzikanten samengesteld uit leden van de toenmalige PTT-harmonie was er al, een eigennaam hadden ze (nog) niet. Dat was ook niet nodig. Hun optreden zou eenmalig zijn. De bedoeling was zij het 35-jarig jubileum harmonie in 1958, dat op grootse wijze in een tent op Parade gevoerd zou gaan worden, muzikaal zouden opluisteren. Die viering is er nooit gekomen, omdat de harmonie geen toestemming kreeg voor de plaatsing van die tent op de Parade. Bart Gevers, in de jaren vijftig en zestig voorzitter van die muziekvereniging, zag wel andere mogelijkheden, zo goed ging het immers niet met de vereniging. Het ledental had een dieptepunt bereikt. De opkomst van de televisie veroorzaakte een recessie in het verenigingsleven. Een keuze voor het maken van een ander soort muziek buiten de traditionele harmoniemuziek kon de vereniging misschien van een ondergang redden. Pas toen had de club een naam nodig. De (nieuwe) club wilde muzikaal integreren in Oeteldonk. Ook toen al ging het verhaal dat een oetel een kikker zou zijn. Het geluid dat zo’n beest voortbrengt, heet kwaken, en dus had Bart, als medewerker van de Post, de naam Postkwakers nog al eens snel gevonden. En als je dan toch in Oeteldonk de hemel wilt bestormen, dan ligt de oprichtingsdatum van 11-11-1957 voor de hand.

Schoorvoetend

Schoorvoetend was het eerste optreden met de deelname aan de Grote Optocht op maandag. Een plaatsje daarin was snel gevonden, zoveel muziek was er immers niet in. Ze kozen er voor de Hoogheid muzikaal te begeleiden, immers de Kikvorschen vergezelde hem nog lang niet. De hofkapel van de Prins zorgde elders in de optocht voor de nodige furore. Die situatie duurde een aantal jaren voort. Om de nieuwe club kon en wilde na enkele jaren niemand meer heen. Aan de opkomst van het kindercarnaval leverde het een stevige bijdrage door bals als het Boerenbal en het Verwersbal, die zorgden voor de onontbeerlijke inkomsten voor de organisatoren van het kindercarnaval. Verwonderlijk was het niet dat de club bij de eerste Kinderoptocht in 1962 er ook bij was. Ze opende de stoet en doet dat nog steeds. Het is een oude liefde die nooit zal roesten. De jaren daarop bleven de Postkwakers de muzikale begeleiding van de Hoogheid tijdens de optocht verzorgen, totdat Oeteldonk in het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw tot het inzicht kwam dat de muzikale begeleiding van de Prins tijdens de Grote Optocht op maandag geen zaak was voor de Postkwakers, maar een taak van de hofkapel. En zo geschiedde. De Kikvorschen deden wat van de club verwacht werd en de Postkwakers mochten in ruil voor het afstaan van hun plaats voortaan de Optocht openen. En die situatie duurt nog altijd voort. Het is al lang een traditie binnen het traditionele Oeteldonk. Traditie Een traditie waartegen in de jaren zeventig van de twintigste eeuw hofbrouwer Heineken ageerde. Het bedrijf had immers in zijn fanfare ook een muziekgezelschap in huis dat voor een representatieve opening van de Optocht kon zorgen. De toenmalige en inmiddels overleden minister van Optocht, Arie Booster, zag er geen heil in en liet het zoals het was. Tekst: Karel de Rooij


Uitslagen Kwèkfestijn

De Postkwakers
Jaar (editie)
Plaats
Finale
Titel liedBijzondere prijzen
1977 (19e)
10
-
Jij bent die ene
1978
geen deelname
1979
geen deelname
1980 (22e)
5
1
Oeteldonk m'nne hemel op aardeBrabants Dagblad - Winnaar
Winnaar: 1980
Finalist: 1980
Joker:
Deelnames: 2 deelnames Kwèkfestijn, eerste maal in 1977, de laatste maal in 1980

Deze tabel is op 2 Jul 22:16 uit Oetelbase opgehaald. Met dank aan Karel de Rooij voor aanleveren gegevens.
Deze info kunt u niet wijzigen, mail met info@oetelpedia.nl voor aanvullingen.

De Postkwakers


Externe links