Wanneer is het Carnaval

Uit Oetelpedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Tekst Karel de Rooij

Carnaval in Oeteldonk
Carnaval in Oeteldonk
Foto : (c) Peter van Gogh (www.kijkopdenbosch.nl)

Hoewel Carnaval ook wel Vastenavond genoemd wordt, is dit het feest dat gevierd wordt in de dagen voorafgaand aan Aswoensdag, waarmee de vastentijd van 40 dagen aanvangt tot aan Pasen.

Wanneer is het Carnaval

De data waarop de viering van carnaval, in sommige streken of plaatsen ook wel Vastenavond genoemd, plaatsvindt hangt af van de datum waarop 1e Paasdag valt. Het Concilie van Nicea, gelegen in de buurt van het vroegere Constantinopel in Turkije, dat plaatsvond in het jaar 325, bepaalt dat de viering van dat kerkelijke feest zal plaatsvinden op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. De vroegste datum waarop het feest aan de orde kan komen, is dus 22 maart. Voor het laatst was dat in 1818 het geval en pas in 2285 komt het opnieuw aan de orde. De laatst mogelijke datum voor het feest, waarop Christenen de wederopstanding van Christus vieren, is 7 april. Voor het laatst was dat het geval in 1943. In 2038 is dat wederom zo. De berekening hiervan gebeurt met het zogenaamde Oudin-algoritme. In aansluiting op carnaval begint op Aswoensdag de veertigdaagse vasten, waarvoor de zondagen niet meetellen. Ofschoon nooit ergens is bepaald wanneer het carnaval is, wordt er meestal vanuit gegaan dat de start op de zevende zondag voor Pasen is. De vroegste datum voor carnaval is 1 februari en de laatste 7 maart. De viering van Carnaval is in tegenstelling tot die van Pasen nooit in de liturgie van de Rooms Katholieke kerk opgenomen.


Media:Kalender.pdf