Halve Peer

Uit Oetelpedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Ov halve peer.jpg
Halve peer.jpg

Het bronzen beeldje met de beeltenis van een halve Peer boven het water van de Binnendieze aan de Molenstraat siert sinds 1988 de ingang van de wijk de Uilenburg. Het door Ton Buijsters vervaardigde monumentje lijkt verdacht veel op Frans Vennix, die van 1976 tot en met carnaval 1987 de functie van burgervaojer van Oeteldonk vervult. Als de Oeteldonksche Club Vennix, de oprichter van het Oeteldonkse Aauw archief, benadert met de vraag of hij die functie op zich wil nemen, is hij lid van carnavalsvereniging De Oetels. Frans en de carnavalsvereniging hebben geen bezwaren. Wel stellen de organisatoren van het Oetelkonzert een leasecontract op dat al na enige jaren verwatert en niet meer wordt nagekomen. Althans dat blijkt als Frans Vennix is afgetreden, en de wens te kennen heeft gegeven dat hij naar zijn oude vereniging, wil terugkeren. Die oude vereniging heeft in een reusachtige doos inmiddels al wel van de Oeteldonksche Club zijn’ vuile was’ teruggekregen. Het nodige overleg tussen beide verenigingen volgt. De oplossing blijft uit. Er rest De Oetels weinig anders dan het aanspannen van een rechtszaak. In zijn vonnis komt de president van de rechtbank, voor deze gelegenheid bijgestaan door elf vrouwelijke griffiers, tot de uitspraak dat de Oeteldonksche Club middels één vat goed bier en twee flessen Jägermeister De Oetels moest schadeloos stellen. Verder eist hij dat beide partijen een waardig gedenkteken voor het instituut Peer moeten oprichten. Op de uitvoering van dat vonnis hebben De Oetels volgens eigen verklaring een jaar lang tevergeefs gewacht. Het wachten beu verscheen er op 11-11 1988 een half gedenkteken met alleen een bijdrage van De Oetels.Tekst: Karel de Rooij


Foto : (c) Peter van Gogh (www.kijkopdenbosch.nl)

Verplaatsing halve Peer op 11 november 2010

Op 11 november 2010 werd in Bar le Duc tussen de Oetels en de eigenaresse van het pand de 'Drie Cronen', Tiny Drijvers, een nieuwe kontrakt afgesloten over de pacht van de Halve Peer aan de gevel van dit hoekpand op Korenbrugstraat/Molenstraat. De stichting Bonnet stelt in het voorjaar van 2010 aan de Oetels voor om de Halve Peer die in de Molenstraat al 22 jaar boven de Binnendieze hangt te verplaatsen ten gerieve van een plekje voor een plaquette met daarop de beeltenissen van Hein Berge en Jan van der Ereden. De Halve Peer schuift een paar meter op en de sokkel staat na 22 jaar nu tussen twee vensters van het Grieks restaurant opgesteld.